BẢNG GIÁ THÉP POMINA

BẢNG GIÁ THÉP POMINA

BẢNG GIÁ THÉP POMINA

BẢNG GIÁ THÉP POMINA

BẢNG GIÁ THÉP POMINA
BẢNG GIÁ THÉP POMINA

BẢNG GIÁ THÉP POMINA

 

ĐỂ ĐẶT HÀNG QUÍ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 0961 678 003

BẢNG GIÁ SẮT THÉP POMINA

STT

LOẠI HÀNG

ĐVT

TRỌNG LƯỢNG/CÂY

THÉP POMINA

THÉP POMINA

SD 295/CB 300

SD 390/CB400

1

KÝ HIỆU TRÊN CÂY SẮT

 

QUẢ TÁO

QUẢ TÁO

2

D6 CUỘN 

1KG

 

10.300

10.300

3

D8 CUỘN

1KG

 

10.300

10.300

4

D10 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

7.21

60.000

63.000

5

D12 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

10.39

90.000

93.000

6

D14 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

14.13

138.000

141.000

7

D16 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

18.47

189.000

192.000

8

D18 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

23.38

245.000

248.000

9

D20 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

28.85

275.000

278.000

10

D22 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

34.91

345.000

348.000

11

D25CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

45.09

510.000

513.000

12

D28 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

56.56

630.000

633.000

13

D32 CÂY

ĐỘ ĐÀI 11.7m

78.83

945.000

948.000

14

Đinh  +  kẽm buộc   =   15.500 Đ/KG   –     Đai Tai Dê   15 x 15 ….. 15x 25 = 12.000 Đ/KG


Gọi điện
Sms
Zalo
Facebook